Εκπαιδευτικά Προγράμματα ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ - Babies Academy

 
Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα στηρίζεται στο ΔΕΠΠΣ του Υπουργείου παιδείας.

Βασικό χαρακτηριστικό του είναι η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και η υλοποίηση σχεδίων εργασίας.

Τόσο τα γνωστικά αντικείμενα, όσο και οι μαθησιακές επιδιώξεις συνδέονται, εμπλουτίζονται και εξελίσσονται αρχίζοντας από το Μεταβρεφικό τμήμα και καταλήγοντας στο Νηπιαγωγείο.

Αξιοποιώντας τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, ενθαρρύνουμε τη βιωματική μάθηση, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της κάθε ηλικίας.
 
 
Μεταβρεφικό
 
 
 
Μικρό Προνηπιακό
 
 
 
Προνηπιακό
 
 
 
Νηπιαγωγείο
 
 
 
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να διαμορφώνει το κατάλληλο περιβάλλον ώστε τα παιδιά να εξερευνούν και να παρατηρούν, να πειραματίζονται και να κάνουν υποθέσεις για ν’ ανακαλύψουν τη γνώση.

Ξεκινώντας τη ζωή στο Χαρταετό δίνουμε έμφαση στην ομαλή μετάβαση από το οικείο οικογενειακό περιβάλλον στο πρώτο σχολικό, παρέχοντας την αίσθηση σιγουριάς και ασφάλειας.

Ενθαρρύνουμε την εξέλιξη του παιχνιδιού από το ατομικό σε συνεργατικό, ενισχύοντας την επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας.

Δημιουργούμε ταυτόχρονα προϋποθέσεις ώστε οι μικροί μας φίλοι ν’ ανταποκρίνονται σε απλές οδηγίες και αργότερα σε βασικούς κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή.

Υλοποιούμε δραστηριότητες που προάγουν τη δυνατότητα συγκέντρωσης, ώστε τα χαρταετάκια να είναι σε θέση να κατακτήσουν τα γράμματα και τους αριθμούς.

Παράλληλα στόχος μας είναι να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους.

Ειδικότερα το ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο, αφορά στο σχεδιασμό προγραμμάτων που σχετίζονται με τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τη Μελέτη Περιβάλλοντος, τη Δημιουργία- Έκφραση και την Πληροφορική.

Γνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της μαθητοκεντρικής διδακτικής διαδικασίας, εφαρμόζουμε καινοτόμες δράσεις που προωθούν την ικανότητα των παιδιών για την υιοθέτηση θετικών τρόπων και στάσεων ζωής.

Η αξιολόγηση της κάθε δραστηριότητας κατέχει σημαντική θέση στην ανατροφοδότηση των προγραμμάτων του Χαρταετού.

Το εξελικτικό μας πρόγραμμα έχει ως τελικό στόχο την προετοιμασία των παιδιών για τις νέες προκλήσεις που θ’ αντιμετωπίσουν στο Δημοτικό Σχολείο.

Τα χαρταετάκια μας θα συνεχίσουν το ταξίδι τους, έχοντας γνώσεις, εμπειρίες και γλυκές αναμνήσεις από το πρώτο τους σχολείο γιατί… «Η σοφία δε βρισκόταν στην κορυφή του σχολικού βουνού, αλλά εκεί, στα βουναλάκια από άμμο, στο νηπιαγωγείο.» (Robert Fulghum)